Plastic Soup Foundation

Stichting Cari heeft besloten om in 2019 een drietal goede doelen te steunen dat op verschillende vlakken en in verschillende hoedanigheden ons water, en al wat daarin leeft, beschermt. Op deze manier hopen wij met onze bijdragen een zo breed mogelijk effect te hebben, en zoveel mogelijk wateren te steunen.

Plastic Soup Foundation

Onze voorzitter kwam tot deĀ in Nederland gevestigde Plastic Soup Foundation. Deze instelling spant zich in ertoe bij te dragen dat niet langer plastic in zee terechtkomt. Dit is een actuele zorg, die nog eens wordt onderstreept door de recente gebeurtenissen rond de Waddeneilanden. De Plastic Soup Foundation ontplooit een aantal initiatieven en wij hebben specifiek gekozen voor het project Schone Rivieren.

Onze gift wordt gebruikt voor de licentie van Litterrati, de app die rivieronderzoekers gebruiken voor het opruimen. De app brengt in kaart welk afval op welke plaats gevonden wordt. Zo kan de Plastic Soup Foundation uiteindelijk met een mooie verzameling data in gesprek gaan met fabrikanten.

Plastic Soup Foundation 2

Wij zullen op de hoogte blijven van het project, de dataverzameling met behulp van Litterrati en de gesprekken met fabrikanten, en daar op onze website verslag van doen.

Meer informatie over het project Schone Rivieren vind je hier.