Update van SANCCOB

Cari
Stichting Cari staat vermeld op het ‘donor acknowledgement board’ bij de receptie van SANCCOB

In 2019 heeft stichting Cari een donatie gedaan aan de Zuid-Afrikaanse natuurbeschermingsorganisatie SANCCOB. Onze gift ging naar het Colony Support Project, waarmee rangers worden ondersteund in de drie pinguïnkolonies waar SANCCOB actief is, en naar het researchteam van SANCCOB, dat onder meer onderzoek doet naar de voedselvoorziening van de pinguïns, klimaatverandering en vogelgriep.

Wij hebben afgelopen januari een verslag gekregen van SANCCOB met informatie waar onze gift precies aan heeft bijgedragen. Allereerst is er mede dankzij onze donatie een nieuwe ranger aangesteld op Bird Island, wat betekent dat SANCCOB nu in vier pinguïnkolonies actief is – Stony Point, Simon’s Town, Robbeneiland en Bird en St. Croix eiland. In totaal zijn er nu acht rangers op deze locaties om zieke en gewonde Afrikaanse pinguïns en andere vogels te redden. Ook vangen zij achtergelaten eieren en kuikens op en komen zij in actie als er een olieramp heeft plaatsgevonden die de pinguïnkolonies en andere vogelsoorten langs de kust rondom Kaapstad bedreigd.

Daarnaast heeft onze gift onderzoeksactiviteiten ondersteund, die gefocust zijn op het begrijpen van het foerageergedrag van de pinguïns en de beschikbaarheid van eten in de gebieden waar zij voorkomen. In mei 2019 is SANCCOB een onderzoek gestart naar de pinguïnkolonie in Simon’s Town om te begrijpen welke gebieden de pinguïns gebruiken om voedsel te vinden tijdens het broedseizoen. Gedurende twee maanden zijn dertien Afrikaanse pinguïns uitgerust met elektronische trackers, die hun GPS-locaties en duikdieptes bijhielden. Eén pinguïn kreeg een kleine camera aan zich bevestigd om het gedrag op zee te kunnen filmen. Uit het materiaal van de trackers en de camera blijkt dat de pinguïns verder langs de kust van False Bay zwommen dan in een eerder onderzoek uit 2003. Dergelijke informatie is cruciaal om autoriteiten ertoe te bewegen beschermde gebieden en zones te vergroten en uit te breiden.

Het rapport – met een plattegrond van het foerageergedrag in False Bay – vind je hier.