Tweede donatie aan SANCCOB

Na onze eerste donatie in 2019 aan natuurbeschermingsorganisatie SANCCOB (Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds) hebben wij in augustus 2020 besloten om deze organisatie een tweede keer te steunen met een donatie. Door de coronapandemie worden organisaties als SANCCOB geconfronteerd met teruglopende inkomsten en donaties. Overheden zien zich genoodzaakt om geld over te hevelen naar andere bestemmingen, en dierentuinen en aquaria – een grote bron van donaties voor SANCCOB – moesten hun poorten sluiten, met teruglopende inkomsten tot gevolg. Dan is het bekostigen van het voer voor de eigen dieren al een opgave, laat staan dat er geld over is voor het steunen van natuurbeschermingsprojecten. Stichting Cari zag zich in de gelegenheid om dit financiële gat te helpen overbruggen. En dit keer hebben wij bijgedragen aan het Seabird Disease Project.

Afrikaanse pinguïns op Boulders Beach in Simon’s Town.

Sinds 1968 is het SANCCOB gelukt om bijna 100.000 zeevogels te redden en te behandelen. Een groot deel daarvan wordt ook teruggeplaatst in het wild. Jaarlijks worden ongeveer 2500 vogels opgenomen in het speciale zeevogelziekenhuis van SANCCOB in Kaapstad. Het gaat om Afrikaanse pinguïns, Kaapse aalscholvers, kustaalscholvers en Kaapse jan-van-genten. Allemaal vogels die door de IUCN (International Union for Conservation of Nature) zijn geclassificeerd als bedreigde diersoorten.

Maar bij olierampen of andere calamiteiten worden allerlei soorten vogels opgevangen, behandeld en weer uitgezet in het wild. Zo waren er in 2019 grote problemen met een kolonie kleine flamingo’s bij de Kamfers dam in het noorden van Kimberley in Zuid-Afrika. Door droogte en problemen met de afwatering kampte het gebied tijdens de Zuid-Afrikaanse zomer met een zeer laag waterpeil. Een slechte ontwikkeling voor de flamingo’s, zeker omdat het de kans gaf aan algen om weelderig te groeien. Ruim 500 flamingokuikens werden overgebracht naar SANCCOB om behandeld te worden en aan te sterken.

Dit soort gebeurtenissen maakt wel duidelijk dat SANCCOB voor zeer diverse uitdagingen wordt gesteld wat betreft de gezondheid van vogels. Daarom heeft de organisatie ook richtlijnen en risicobeoordelingen opgesteld voor het Zuid-Afrikaanse ministerie van Milieu, Bosbouw en Visserij. Elke vogel die binnenkomt wordt klinisch onderzocht, en daarnaast worden er systematisch monsters genomen van gezonde vogels in het wild om vergelijkend onderzoek te kunnen doen. Tevens worden er lijkschouwingen verricht op vogelkarkassen die langs de Zuid-Afrikaanse kust gevonden worden.

Want groepen vogels uit diverse delen van het land opvangen, is geen sinecure. Zeker niet als je bedenkt dat de risico’s op de overdracht van vogelgriep sinds 2018 alleen maar groter zijn geworden. In januari 2019 heeft SANCCOB financiering ontvangen om laboratoriumtesten uit te voeren naar ziekteverwekkers, die een grote bedreiging kunnen vormen voor zeevogels. Voor dit Disease Surveillance Programme werkt SANCCOB samen met de universiteit van Pretoria. Er zullen gedurende twee jaar monsters worden genomen van alle grote pinguïnkolonies in Zuid-Afrika en Namibië, die getest worden op antistoffen voor vogelgriep en andere ziektes. Hierdoor kunnen bekende en opkomende ziekteverwekkers sneller gedetecteerd worden en worden autoriteiten in staat gesteld om al in de vroege fase van een uitbraak in actie te komen. Hiervoor zullen SANNCOB en de universiteit van Pretoria richtlijnen en rampenplannen opstellen. Onze gift wordt gebruikt voor het financieren van de laboratoriumtesten, en het salaris van één van de researchers.

Uit het researchteam, dat wij ondersteund hebben met onze eerste gift, horen wij dat hoewel SANCCOB, en haar medewerkers, het lastig hebben gedurende de pandemie, dat niet per se geldt voor de Afrikaanse pinguïn. Onderzoekers kwamen erachter dat door de vermindering van de scheepvaart en recreatieve vaart er meer ansjovis in False Bay zwommen, en er dus meer voedsel was voor de pinguïns. De lockdown heeft zo zijn voordelen voor de Afrikaanse pinguïn zou je kunnen zeggen.