Jaarlijkse update van SANCCOB

Een Afrikaanse pinguïnkolonie in 2018.

Deze zomer kregen wij weer een jaarlijkse update van SANCCOB (Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds). In 2020 heeft stichting Cari een tweede donatie gedaan aan deze natuurbeschermingsorganisatie. Onze gift ging naar het Disease Surveillance Programme. Het doel daarvan is drieledig: 1. het uitvoeren van lijkschouwingen op zeevogels, met een focus op bedreigde diersoorten, om een zogeheten post-mortem database samen te stellen; 2. het doen van laboratoriumtesten gericht op ziekteverwekkers, zoals vogelgriep, vogelcholera, en vogelmalaria; 3. het assisteren van de Zuid-Afrikaanse overheid en andere organisaties in de ontwikkeling van rampenplannen voor uitbraken in zeevogelkolonies.

In 2020 zijn er 674 lijkschouwingen verricht op 32 verschillende vogelsoorten. En in 2021 zijn er tot nu toe 704 lijkschouwingen geweest. Dankzij routinetests op vogelgriep is een nieuwe variant van deze ziekte ontdekt bij wilde zeevogels in mei 2021. Deze variant was al eerder dit jaar ontdekt in de pluimveesector in Zuid-Afrika. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot veel sterfte van wilde zeevogels. Want dankzij de vroege ontdekking door SANCCOB zijn er direct actieplannen in werking gesteld, waaronder een quarantaineruimte bij SANCCOB zelf, euthanasie van getroffen vogels – omdat er helaas geen succesvolle behandeling is – en het testen van vogels voordat ze terugkeren naar het wild. Ook zijn er maatregelen getroffen bij de zeevogelkolonies, zodat het virus zo min mogelijk kans heeft om vat te krijgen op de wilde populaties. Het onderzoek samen met de universiteit van Pretoria loopt de komende tijd nog door.