Mindful Planet project

In 2022 heeft stichting Cari een donatie gedaan aan het Mindful Planet project van NEATLabs, onderdeel van de University of California San Diego. Met onze donatie wordt een bezoek ter plaatse gebracht aan de Chico regio, waar het plaatsje Paradise ligt. Daar vond in november 2018 de meest dodelijke bosbrand van Californië plaats. NEATLabs is een onderzoekssamenwerking aangegaan met UC San Diego en de California State University (CSU) in Chico voor een zogeheten ‘mindful forest immersion’ voor studenten.

Hierbij werkt men samen met het Chico State Enterprises Ecotherapy Program. Het Mindful Planet project voert momenteel een aantal pilots uit in regio’s die getroffen zijn door klimaatrampen.

Meer informatie over de projecten van NEATLabs is hier te lezen.

World Cleanup Day 2022

Het resultaat van twee uur afval rapen.

Zoals inmiddels traditie is, heeft het bestuur van stichting Cari ook dit jaar weer deelgenomen aan World Cleanup Day. Op zaterdag 17 september hebben wij de Nieuwe ‘s-Gravelandseweg in Bussum tot en met de Kom van Biegel ontdaan van zwerfafval, blikjes, lege bier- en wijnflessen, pennen, fietsonderdelen en de onderkant van een Picnic bezorgkrat. Het was helaas duidelijk merkbaar dat we langs twee middelbare scholen en één basisschool hebben opgeruimd, want de eet- en drinkverpakkingen voerden de boventoon.

Ook hebben wij dit jaar een doneeractie opgezet via de website van World Cleanup Day waarmee wij tot nu toe 60 euro hebben opgehaald. Doneren kan nog steeds, dus wij hopen nog iets meer op te halen voor het goede doel.

Lees hier meer over World Cleanup Day 2022.

Flipflopi

De recyclinglocatie in Lamu, Kenia.

In 2022 heeft stichting Cari gedoneerd aan het Flipflopi Project in Lamu, Kenia. Via de internationale coalitie van aquaria tegen plastic leerden wij van het bestaan van Flipflopi, en hun inspanningen om de plasticvervuiling langs de Keniaanse kust tegen te gaan. Flipflopi gelooft dat onderwijs en bewustwording ten grondslag liggen aan het adresseren van milieuproblemen en daarom is al hun kennis over het opzetten van een circulair businessmodel in plastic afval ‘open source’. Dit behelst het bouwen van huizen van plastic flessen, het maken van sieraden van gekleurd plastic en nog veel meer. De organisatie heeft ook een in het oog springend vehikel om hun boodschap over te brengen, namelijk ’s werelds eerste dhow, een traditionele boot uit Oost-Afrika, gemaakt van gerecycled plastic. Een kleurrijk schip dat goed opvalt in de media, bij beleidsmakers, de Verenigde Naties en verschillende gemeenschappen, waardoor zij samen kunnen komen om verandering te bewerkstelligen.

Meer informatie over het Flipflopi Project lees je hier.

Global Partnership on Marine Litter

Certificaat stichting Cari

Eind november heeft stichting Cari een aanvraag ingediend om onderdeel te worden van de Global Partnership on Marine Litter en begin december kregen wij het heugelijke bericht dat wij toegelaten zijn. De GPML is een verband van diverse organisaties en belangengroepen, die zich erop richt om alle actoren die werken aan de voorkoming en vermindering van afval in zee en microplastics bij elkaar te brengen. Wij als bestuur verheugen ons erop om via de GPML toegang te hebben tot hun wereldwijde kennisplatform, inclusief webinars, evenementen, deskundigen en onderzoeksresultaten, en ook onze kennis en contacten met andere partners te kunnen delen. Op deze manier hopen wij nog beter op de hoogte te zijn van wat er wereldwijd, regionaal en lokaal wordt gedaan om de aanwezigheid van afval in zee tegen te gaan, en daar als stichting Cari onze bijdrage aan te leveren.

Wij hebben inmiddels ons certificaat, dat ons lidmaatschap van de Global Partnership on Marine Litter bevestigt, ontvangen.

Lees hier meer over de Global Partnership on Marine Litter.

World Cleanup Day 2021

Het door ons opgeruimde zwerfafval in de Litterati app.

Na een jaar van afwezigheid – waarin de penningmeester wel individueel heeft meegedaan aan World Cleanup Day 2020 – heeft het bestuur van stichting Cari op zaterdag 18 september deelgenomen aan World Cleanup Day 2021. Een wereldwijde opruimactie waaraan ruim 180 landen en 20 miljoen mensen hebben deelgenomen. In Nederland waren er 41.342 officieel geregistreerde deelnemers – een recordaantal – verdeeld over 1574 verschillende acties. Stichting Cari organiseerde haar eigen actie in de wijk Homeruskwartier in Almere Poort. Daar hebben wij veel blikjes, snoepverpakkingen, bouwafval, en mondkapjes opgeruimd.

Ons eindresultaat van World Cleanup Day 2021.

Maar het jaarlijkse evenement is niet alleen bedoeld om de straten te ontdoen van zwerfafval. Het gaat vooral ook om het verkrijgen van waardevolle informatie over het soort afval dat er ligt. Dat inzicht is, aldus de organisatie, onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen. Want door middel van de Litterrati app wordt alles wat op straat wordt gevonden en opgeruimd ook vastgelegd. Onze gift in 2019 aan de Plastic Soup Foundation is gebruikt voor de licentie van Litterati, dus het is elk jaar weer leuk om te zien hoe nuttig en waardevol deze app is voor het wereldwijde plastic probleem. Want inmiddels zijn er wereldwijd 15.766.850 stuks zwerfafval opgehaald door middel van deze app. Organisaties zoals de Plastic Soup Foundation gebruiken deze data om in gesprek te gaan met fabrikanten, en zo de vervuiling aan de bron te stoppen. Zo wijzen de data van WCD 2021 erop dat het op 1 juli ingevoerde statiegeld op plastic flesjes resultaat heeft geboekt, want het aandeel flesjes in het gevonden zwerfafval is met 37 procent afgenomen.

Lees hier meer over de World Cleanup Day 2021.

Jaarlijkse update van SANCCOB

Een Afrikaanse pinguïnkolonie in 2018.

Deze zomer kregen wij weer een jaarlijkse update van SANCCOB (Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds). In 2020 heeft stichting Cari een tweede donatie gedaan aan deze natuurbeschermingsorganisatie. Onze gift ging naar het Disease Surveillance Programme. Het doel daarvan is drieledig: 1. het uitvoeren van lijkschouwingen op zeevogels, met een focus op bedreigde diersoorten, om een zogeheten post-mortem database samen te stellen; 2. het doen van laboratoriumtesten gericht op ziekteverwekkers, zoals vogelgriep, vogelcholera, en vogelmalaria; 3. het assisteren van de Zuid-Afrikaanse overheid en andere organisaties in de ontwikkeling van rampenplannen voor uitbraken in zeevogelkolonies.

In 2020 zijn er 674 lijkschouwingen verricht op 32 verschillende vogelsoorten. En in 2021 zijn er tot nu toe 704 lijkschouwingen geweest. Dankzij routinetests op vogelgriep is een nieuwe variant van deze ziekte ontdekt bij wilde zeevogels in mei 2021. Deze variant was al eerder dit jaar ontdekt in de pluimveesector in Zuid-Afrika. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot veel sterfte van wilde zeevogels. Want dankzij de vroege ontdekking door SANCCOB zijn er direct actieplannen in werking gesteld, waaronder een quarantaineruimte bij SANCCOB zelf, euthanasie van getroffen vogels – omdat er helaas geen succesvolle behandeling is – en het testen van vogels voordat ze terugkeren naar het wild. Ook zijn er maatregelen getroffen bij de zeevogelkolonies, zodat het virus zo min mogelijk kans heeft om vat te krijgen op de wilde populaties. Het onderzoek samen met de universiteit van Pretoria loopt de komende tijd nog door.

Tweede donatie aan SANCCOB

Na onze eerste donatie in 2019 aan natuurbeschermingsorganisatie SANCCOB (Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds) hebben wij in augustus 2020 besloten om deze organisatie een tweede keer te steunen met een donatie. Door de coronapandemie worden organisaties als SANCCOB geconfronteerd met teruglopende inkomsten en donaties. Overheden zien zich genoodzaakt om geld over te hevelen naar andere bestemmingen, en dierentuinen en aquaria – een grote bron van donaties voor SANCCOB – moesten hun poorten sluiten, met teruglopende inkomsten tot gevolg. Dan is het bekostigen van het voer voor de eigen dieren al een opgave, laat staan dat er geld over is voor het steunen van natuurbeschermingsprojecten. Stichting Cari zag zich in de gelegenheid om dit financiële gat te helpen overbruggen. En dit keer hebben wij bijgedragen aan het Seabird Disease Project.

Afrikaanse pinguïns op Boulders Beach in Simon’s Town.

Sinds 1968 is het SANCCOB gelukt om bijna 100.000 zeevogels te redden en te behandelen. Een groot deel daarvan wordt ook teruggeplaatst in het wild. Jaarlijks worden ongeveer 2500 vogels opgenomen in het speciale zeevogelziekenhuis van SANCCOB in Kaapstad. Het gaat om Afrikaanse pinguïns, Kaapse aalscholvers, kustaalscholvers en Kaapse jan-van-genten. Allemaal vogels die door de IUCN (International Union for Conservation of Nature) zijn geclassificeerd als bedreigde diersoorten.

Maar bij olierampen of andere calamiteiten worden allerlei soorten vogels opgevangen, behandeld en weer uitgezet in het wild. Zo waren er in 2019 grote problemen met een kolonie kleine flamingo’s bij de Kamfers dam in het noorden van Kimberley in Zuid-Afrika. Door droogte en problemen met de afwatering kampte het gebied tijdens de Zuid-Afrikaanse zomer met een zeer laag waterpeil. Een slechte ontwikkeling voor de flamingo’s, zeker omdat het de kans gaf aan algen om weelderig te groeien. Ruim 500 flamingokuikens werden overgebracht naar SANCCOB om behandeld te worden en aan te sterken.

Dit soort gebeurtenissen maakt wel duidelijk dat SANCCOB voor zeer diverse uitdagingen wordt gesteld wat betreft de gezondheid van vogels. Daarom heeft de organisatie ook richtlijnen en risicobeoordelingen opgesteld voor het Zuid-Afrikaanse ministerie van Milieu, Bosbouw en Visserij. Elke vogel die binnenkomt wordt klinisch onderzocht, en daarnaast worden er systematisch monsters genomen van gezonde vogels in het wild om vergelijkend onderzoek te kunnen doen. Tevens worden er lijkschouwingen verricht op vogelkarkassen die langs de Zuid-Afrikaanse kust gevonden worden.

Want groepen vogels uit diverse delen van het land opvangen, is geen sinecure. Zeker niet als je bedenkt dat de risico’s op de overdracht van vogelgriep sinds 2018 alleen maar groter zijn geworden. In januari 2019 heeft SANCCOB financiering ontvangen om laboratoriumtesten uit te voeren naar ziekteverwekkers, die een grote bedreiging kunnen vormen voor zeevogels. Voor dit Disease Surveillance Programme werkt SANCCOB samen met de universiteit van Pretoria. Er zullen gedurende twee jaar monsters worden genomen van alle grote pinguïnkolonies in Zuid-Afrika en Namibië, die getest worden op antistoffen voor vogelgriep en andere ziektes. Hierdoor kunnen bekende en opkomende ziekteverwekkers sneller gedetecteerd worden en worden autoriteiten in staat gesteld om al in de vroege fase van een uitbraak in actie te komen. Hiervoor zullen SANNCOB en de universiteit van Pretoria richtlijnen en rampenplannen opstellen. Onze gift wordt gebruikt voor het financieren van de laboratoriumtesten, en het salaris van één van de researchers.

Uit het researchteam, dat wij ondersteund hebben met onze eerste gift, horen wij dat hoewel SANCCOB, en haar medewerkers, het lastig hebben gedurende de pandemie, dat niet per se geldt voor de Afrikaanse pinguïn. Onderzoekers kwamen erachter dat door de vermindering van de scheepvaart en recreatieve vaart er meer ansjovis in False Bay zwommen, en er dus meer voedsel was voor de pinguïns. De lockdown heeft zo zijn voordelen voor de Afrikaanse pinguïn zou je kunnen zeggen.

Update van SANCCOB

Cari
Stichting Cari staat vermeld op het ‘donor acknowledgement board’ bij de receptie van SANCCOB

In 2019 heeft stichting Cari een donatie gedaan aan de Zuid-Afrikaanse natuurbeschermingsorganisatie SANCCOB. Onze gift ging naar het Colony Support Project, waarmee rangers worden ondersteund in de drie pinguïnkolonies waar SANCCOB actief is, en naar het researchteam van SANCCOB, dat onder meer onderzoek doet naar de voedselvoorziening van de pinguïns, klimaatverandering en vogelgriep.

Wij hebben afgelopen januari een verslag gekregen van SANCCOB met informatie waar onze gift precies aan heeft bijgedragen. Allereerst is er mede dankzij onze donatie een nieuwe ranger aangesteld op Bird Island, wat betekent dat SANCCOB nu in vier pinguïnkolonies actief is – Stony Point, Simon’s Town, Robbeneiland en Bird en St. Croix eiland. In totaal zijn er nu acht rangers op deze locaties om zieke en gewonde Afrikaanse pinguïns en andere vogels te redden. Ook vangen zij achtergelaten eieren en kuikens op en komen zij in actie als er een olieramp heeft plaatsgevonden die de pinguïnkolonies en andere vogelsoorten langs de kust rondom Kaapstad bedreigd.

Daarnaast heeft onze gift onderzoeksactiviteiten ondersteund, die gefocust zijn op het begrijpen van het foerageergedrag van de pinguïns en de beschikbaarheid van eten in de gebieden waar zij voorkomen. In mei 2019 is SANCCOB een onderzoek gestart naar de pinguïnkolonie in Simon’s Town om te begrijpen welke gebieden de pinguïns gebruiken om voedsel te vinden tijdens het broedseizoen. Gedurende twee maanden zijn dertien Afrikaanse pinguïns uitgerust met elektronische trackers, die hun GPS-locaties en duikdieptes bijhielden. Eén pinguïn kreeg een kleine camera aan zich bevestigd om het gedrag op zee te kunnen filmen. Uit het materiaal van de trackers en de camera blijkt dat de pinguïns verder langs de kust van False Bay zwommen dan in een eerder onderzoek uit 2003. Dergelijke informatie is cruciaal om autoriteiten ertoe te bewegen beschermde gebieden en zones te vergroten en uit te breiden.

Het rapport – met een plattegrond van het foerageergedrag in False Bay – vind je hier.

 

World Cleanup Day

World Cleanup DayHet bestuur van stichting Cari heeft op 21 september deelgenomen aan World Cleanup Day. Samen met meer dan 15.000 deelnemers verspreid over 1.300 opruimacties in heel Nederland hebben wij Nederland een stuk schoner gemaakt. Wij hebben meegedaan aan de actie aan de Struikheiweg in Bussum en het parkeerterrein bij station Bussum-Zuid ontdaan van blikjes, snoepverpakkingen, rietjes, een lege verpakking motorolie, een kurkentrekker en nog veel meer afval.

De World Cleanup Day is niet alleen maar bedoeld om afval op te ruimen, maar om op langere termijn blijvende impact te maken, wordt alles wat op straat wordt gevonden en opgeruimd ook vastgelegd. Dit door middel van de Litterrati app, die in kaart brengt welk afval op welke plaats gevonden wordt. Onze gift aan de Plastic Soup Foundation is gebruikt voor de licentie van Litterrati, dus het was een leuke ervaring om deze app te gebruiken, waarvoor onze gift de licentie heeft kunnen bekostigen. De Plastic Soup Foundation heeft nu een verzameling data van bijna 78.000 afval items, aan de hand waarvan men in gesprek kan gaan met fabrikanten, en de vervuiling aan de bron kan proberen te stoppen.

Lees hier meer over de World Cleanup Day 2019.

 

The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup
Foto: The Ocean Cleanup

Het derde goede doel dat wij in 2019 steunen is The Ocean Cleanup. Onze secretaris is erg enthousiast over de cruciale fase waarin het project en de organisatie zich nu bevindt. The Ocean Cleanup werkt op dit moment hard aan het bewijs van hun technologie, door te testen, te onderzoeken en te bouwen aan de installatie. Dit alles zodat men kan beginnen met het oogsten van plastic en het uiteindelijke opschalen naar een volle vloot van opruimsystemen.

Onze donatie wordt gebruikt voor alle activiteiten van The Ocean Cleanup, dat als doelstelling heeft om 90 procent van het plastic afval in de zee op te hebben geruimd in 2040.

Meer informatie over The Ocean Cleanup is te lezen op de website.