Over stichting Cari

Stichting Cari steunt goede doelen in binnen- en buitenland. Cari is de afkorting van het Latijnse spreekwoord certus amicus rebus incertiis. Letterlijk vertaald als ‘een zekere vriend in onzekere tijden’ en in het geval van de stichting vrij vertaald naar ‘een ware vriend is een redder in nood’. Daarbij is het niet toevallig dat ‘cari’ maar één letter verschilt van het Engelse ‘care’.

Op grond van haar statuten stelt Stichting Cari zich ten doel:

1. bescherming van natuur

2. bevordering van het welzijn van dieren

3. stimuleren van wetenschap en onderzoek

4. ondersteuning van mensen in nood

Stichting Cari tracht deze doelstelling onder meer te bereiken door het verlenen van financiële en andere ondersteuning en het doen van giften aan algemeen nut beogende instellingen, sociale instellingen, organisaties, projecten en/of personen. Meer informatie hierover is te vinden in het beleidsplan van Stichting Cari.

Contact

Stichting Cari is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de volgende gegevens:

KvK-nummer: 65681908

RSIN / fiscaal nummer: 856212593

Adres: Bacchusstraat 10, 1363 ZA Almere

E-mail: bestuur@stichtingcari.nl

Activiteiten

Meer informatie over de activiteiten van de stichting, inclusief het jaarverslag en de financiële verantwoording, zijn te vinden onder ANBI-status.
 Logo Cari