The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup
Foto: The Ocean Cleanup

Het derde goede doel dat wij in 2019 steunen is The Ocean Cleanup. Onze secretaris is erg enthousiast over de cruciale fase waarin het project en de organisatie zich nu bevindt. The Ocean Cleanup werkt op dit moment hard aan het bewijs van hun technologie, door te testen, te onderzoeken en te bouwen aan de installatie. Dit alles zodat men kan beginnen met het oogsten van plastic en het uiteindelijke opschalen naar een volle vloot van opruimsystemen.

Onze donatie wordt gebruikt voor alle activiteiten van The Ocean Cleanup, dat als doelstelling heeft om 90 procent van het plastic afval in de zee op te hebben geruimd in 2040.

Meer informatie over The Ocean Cleanup is te lezen op de website.

 

SANCCOB

Het tweede goede doel dat stichting Cari in 2019 steunt is natuurbeschermingsorganisatie SANCCOB. Deze instelling in Zuid-Afrika is in 1968 opgericht om de populatie van lokale zeevogels te schermen en in stand te houden. Hiertoe spant SANCCOB zich in Afrikaanse pinguïns en andere zeevogels te redden, te verzorgen en te rehabiliteren. Ook verricht SANCCOB onderzoek en verzorgt het onderwijs voor de bescherming van lokale zeevogels.

Afrikaanse pinguïn

Onze penningmeester is in november 2018 voor ARTIS op bezoek geweest bij SANCCOB voor de opening van het nieuwe zeevogelziekenhuis en om de pinguïnkolonies in Boulders Beach en Stony Point te zien. De Afrikaanse pinguïn is misschien niet het eerste dier waar je aan denkt als het gaat om bedreigde diersoorten in Afrika. ‘Maar als we niet snel met goede ideeën komen, gaan we deze vogel verliezen’, aldus SANCCOB-directeur Stephen van der Spuy. SANCCOB heeft een zeer breed effect, vanwege hun 24/7 reddingsservice, hun snelle handelen bij olierampen, het financieren en begeleiden van rangers in de pinguïnkolonies, het rehabiliteren van 2500 vogels per jaar, het uitbroeden van eieren en grootbrengen van jongen, het verzorgen van verschillende lespakketten voor jong en oud, het trainen van vrijwilligers en dierverzorgers uit dierentuinen en aquaria wereldwijd, en het doen van onderzoek naar gedrag, ziektes en omgevingsfactoren.

Onze gift wordt deels gebruikt voor het Colony Support Project, waarmee rangers worden ondersteund in de drie pinguïnkolonies waar SANCCOB actief is. Onze penningmeester heeft twee dagen meegelopen met een aantal rangers en hun bekwaamheid en toewijding zorgen ervoor dat er duizenden Afrikaanse pinguïns zijn gered, die het anders nooit hadden gered. Ook spelen zij een cruciale rol in de onderzoekstak van SANCCOB door informatie en observaties door te geven aan het onderzoeksteam. De andere helft van onze donatie gaat naar dit researchteam, dat onder meer onderzoek doet naar de voedselvoorziening van de pinguïns, klimaatverandering en vogelgriep. Daarnaast zijn zij gesprekspartner van de Zuid-Afrikaanse overheid en andere natuurbeschermingsautoriteiten in het ontwikkelen van beleid op het gebied van uitbraken van ziektes en visserij.

Een verslag, in beeld en tekst, van het bezoek vind je hier. Meer informatie over alles dat SANCCOB doet, lees je hier. En het jaarverslag 2018 van SANCCOB vind je hier.

Plastic Soup Foundation

Stichting Cari heeft besloten om in 2019 een drietal goede doelen te steunen dat op verschillende vlakken en in verschillende hoedanigheden ons water, en al wat daarin leeft, beschermt. Op deze manier hopen wij met onze bijdragen een zo breed mogelijk effect te hebben, en zoveel mogelijk wateren te steunen.

Plastic Soup Foundation

Onze voorzitter kwam tot de in Nederland gevestigde Plastic Soup Foundation. Deze instelling spant zich in ertoe bij te dragen dat niet langer plastic in zee terechtkomt. Dit is een actuele zorg, die nog eens wordt onderstreept door de recente gebeurtenissen rond de Waddeneilanden. De Plastic Soup Foundation ontplooit een aantal initiatieven en wij hebben specifiek gekozen voor het project Schone Rivieren.

Onze gift wordt gebruikt voor de licentie van Litterrati, de app die rivieronderzoekers gebruiken voor het opruimen. De app brengt in kaart welk afval op welke plaats gevonden wordt. Zo kan de Plastic Soup Foundation uiteindelijk met een mooie verzameling data in gesprek gaan met fabrikanten.

Plastic Soup Foundation 2

Wij zullen op de hoogte blijven van het project, de dataverzameling met behulp van Litterrati en de gesprekken met fabrikanten, en daar op onze website verslag van doen.

Meer informatie over het project Schone Rivieren vind je hier.